Intro

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Informatie en of aanbevelingen die van essentieel belang zijn voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van PADV zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. PADV geeft geen garantie noch aanvaardt PADV enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.